يکشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٠  |  
 » 
عنوان‌ها
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
گروه فني مهندسي

 نام و نام خانوادگي: حسين علي پور

  مدرك : دكترا

  درجه علمي: استاديار

  رشته:  مهندسی صنایع

   سوابق

 نام و نام خانوادگي: احمد نكوئي

  مدرك : دكترا

  درجه علمي:  استاديار

  رشته:  معماري

   سوابق:

 نام و نام خانوادگي: محمد عدالت خواه

  مدرك : دكترا

  درجه علمي:  استاديار

  رشته:  معماري

   سوابق:


 نام و نام خانوادگي: شهامت شكوري هشجين

  مدرك : فوق ليسانس

  درجه علمي:  عضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشته:  مهندسی کامپیوتر

    سوابق:
_____

 نام و نام خانوادگي: حميد نوروزي ناو

  مدرك :  دكترا

  درجه علمي:  عضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشته:  برق و کنترل

   سوابق:

 نام و نام خانوادگي: امين عالي

  مدرك :  دکترا

  درجه علمي:   استاديار  عضو هيئت علمي واحدخلخال

رشته:  مهندسی مكانيک - تبدیل انرژی


 سوابق

 نام و نام خانوادگي: يوسف هوشمند پور

  مدرك : دانشجوي دکترا

  درجه علمي: عضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشته:  معماری

رزومه


 نام و نام خانوادگي: محمد حسيني

  مدرك : دانشجوي دکترا

  درجه علمي: عضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشته:  معدن

   سوابق:

 

 نام و نام خانوادگي: شهرام ستاري فرد

  مدرك : دانشجوی دکترا

  درجه علمي: عضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشته:  معماری

  رزومهنام و نام خانوادگي: سید رضا زاهدی

  مدرك : دانشجوي دکترا

  درجه علمي: عضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشته:  مهندسی کامپیوتر _ نرم افزار

  رزومه


نام و نام خانوادگي: وحید یزدانی

  مدرك : دانشجوی دکترا

  درجه علمي:  عضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشته:  مکانیک

 

نام و نام خانوادگي: اعظم مسعودي كاوگاني

  مدرك : دانشجوی دکترا

  درجه علمي:  عضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشته:  معماري

  رزومه

نام و نام خانوادگي: وحداد زرگري

  مدرك : فوق ليسانس

  درجه علمي:  عضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشته:  عمران

   سوابق


نام و نام خانوادگي: حامد رضائي فر

  مدرك : فوق ليسانس

  درجه علمي:  عضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشته:  عمران

   سوابق:

نام و نام خانوادگي: سيد طه صالح زاده

  مدرك : فوق ليسانس

  درجه علمي:  عضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشته:  عمران

   سوابق:

 نام و نام خانوادگي: فاطمه شاطري علي آباد

  مدرك : کارشناسی ارشد

  درجه علمي:  عضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشته:  کامپیوتر

   سوابق:


نام و نام خانوادگي: مهدی جوادزاده

  مدرك : دانشجوی دکترا

  درجه علمي:  عضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشته:  مکانیک

   سوابق:

____

لینک‌های مرتبط

           


   
         
   
         

   
         
   
         

   
         

            

   
         

   
           

   
         

   
         

   
         

   
         

   
         

   
            
 
Copyright © 2013   www.Aukh.ac.ir    -  All rights reserved.     کليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخال ميباشد