يکشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٠  |  
 » 
عنوان‌ها
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
گروه علوم پايه

نام و نام خانوادگي: ناصر شير خانقاه

  مدرك : دکترای تخصصی

  درجه علمي:  استادیار

  رشته:  فیزیک بنیادی - آشوب

  رزومه
_______

 نام و نام خانوادگي: محمود خوشحال

  مدرك : دکترای تخصصی

  درجه علمي:عضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشته:  ریاضی محض

   سوابق:
_______

 نام و نام خانوادگي: هاجر صادقي ليمنجوب

  مدرك : دکترای تخصصی

  درجه علمي:عضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشته:  میکروبیولوژی عمومی

   سوابق:
______

 نام و نام خانوادگي: علي شفقت لنبر

  مدرك : دكترای تخصصی

  درجه علمي:  دانشیار

  رشته:  شیمی - آلي  

  رزومه
  

_______

نام و نام خانوادگي: محمد رضا نيكنام

  مدرك :  دکترای تخصصی

  درجه علمي: عضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشته:  ریاضی-آناليز عددي

   سوابق:
_______

 نام و نام خانوادگي: اعظم رضائي كيوي

  مدرك : دکترای تخصصی

  درجه علمي:  عضو هيئت علمي واحدخلخال

  رشته:  فيزيولوژي گياهي

   سوابق:
_______