عنوان‌ها
اداره امور علمي و تسهيلات پژوهشي

 کارگاههای خارج کشور
دانلود فایل پیوست
 متمم فرصت مطالعاتی
دانلود فایل پیوست
 آئین‌نامه شرکت در سمینارهای علمی خارج از کشور
اداره موقعیتهای تحقیقاتی
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاهها و دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی داخلی
دانلود فایل پیوست
 آئین‌نامه تشویق مقالات علمی
اداره موقعیتهای اجتماعی
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
اداره موقعیتهای تحقیقاتی
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه مجلات خارجی و کم اعتبار
اداره موقعیتهای تحقیقاتی
دانلود فایل پیوست
 فهرست مجلات خارجی کم اعتبار
اداره موقعیتهای تحقیقاتی
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه جدید جایزه مقالات
دانلود فایل پیوست
 شرایط جدید تسهیلات فرصت مطالعاتی
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه حذف حداقل انتظارات برای دریافت جایزه چاپ مقالات
دانلود فایل پیوست
 

دسترسی سریع


 
Copyright © 2013   www.Aukh.ac.ir    -  All rights reserved.     کليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخال ميباشد