يکشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٠  |  
 » 
عنوان‌ها
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
امور فارغ التحصیلان

نام و نام خانوادگی:علي فرضعلي زاده

تحصیلات:ليسانس

ایمیل:

 معرفی قسمت مربوطه:مسئول امورفاغ التحصيلان واحد 

 شرح وظایف:

1-ثبت مشخصات فارغ التحصيلان درسيستم نرم افزاري واعلام تاريخ فراغت ازتحصيل

2-اعلام تاريخ فراغت ازتحصيل وثبت آن ازوظايف آموزش ميباشد درصوتيكه ماانجام ميدهيم

3-تهيه كارنامه كل به دانشجويان ترم آخر وبررسي تعدادواحدهاي گذرانيده

4-بررسي مدارك فارغ التحصيلان  وتكميل آن جهت صدورگواهينامه موقت پايان تحصيلات ودانشنامه وارسال آن به سازمان مركزي به همراه ليست وcdجهت تاييد

5-ثبت شماره سريال گواهينامه موقت ودانشنامه ي تاييدشده وشماره دبيرخانه دركامپيوتر

6-همكاري مستمر بامديران گروهها و كارشناسان آموزشي    

7-همكاري باآموزشي درزمان ثبت نام وروديهاي جديد درثبت مشخصات واحرازهويت بررسي مدارك پايه

8-همكاري درامر برگزاري امتحانات ترمي وآزمونهاي دانشگاه

9-ثبت فرمهاي فراغت ازتحصيل دانشجويان رشته هاي پرستاري ومامايي وروانشناسي باليني درسيستم پورتال علوم پزشكي دانشگاه آزاداسلامي وارسال فرمهابه سازمان جهت تاييدومعرفي آنان به اداره طرح نيروي انساني جهت گذرانيدن طرح

10-ثبت مدارك فارغ التحصيلان آموزشكده سماء و مركزهشجين دربانك اطلاعات وبررسي وتكميل آنان جهت تاييدوارسال به سازمان مركزي وانجام كليه امورات آموزشي ودانشجويي وفارغ التحصيلي مركزهشجين

 12-پاسخ به استعلامات فارغ التحصيلان كه ازادارات وسازمانها وواحدهاي دانشگاهي  جهت اصالت مدرك تحصيلي فرستاده مي شود

13- پاسخگويي به كليه ارباب ورجوع  اعم از حضوري وتلفني درخصوص آماده بودن مدرك تحصيلي ونيزتماس تلفني باكارشناسان ومدبران سازمان مركزي درخصوص مشكلات دانشجويان وفارغ التحصيلان

14- اجراي صحيح آيين نامه هاي آموزشي ورعايت بخشنامه هاي فارع التحصيلان

15-معرفي دانشجويان كه تاشش واحددرسي معرفي دارند به آموزشي جهت اخذمعرفي به استاد

16-معرفي فارغ التحصيلان مشمول به مسئول نظام وظيفه واحد جهت معرفي به نظام وظيفه

17-شركت دركميسيونهاي موارد خاص آموزشي وشوراي آموزشي ودبيركميته ي اانضباطي تاسال 91

18-ارسال نامه ي مجوزصدورگواهينامه ومدارك تحصيلي براي رشته هاي مشمول طرح نيروي انساني بعدازارائه پايان طرح ونيزارسال ريزنمرات فارغ التحصيلان متقاضي جهت ترجمه به سازمان مركزي براي تاييد

نام و نام خانوادگی:علي  نجفي

سمت:كاردان

تحصیلات:كارداني

ایمیل:

 معرفی قسمت مربوطه:فارغ التحصيلي كليه رشته ها

 شرح وظایف: انجام كارهاي فارغ التحصيلي از قبيل تكميل وثبت مشخصات دانشجو در قسمت فارغ التحصيلان، پرينت كارنامه كل دانشجويان براي بررسي توسط آموزش و مدير گروه طبق سر فصل دروس آموزش ،  تكميل پرونده دانشجويان فارغ التحصيل مدارك لازم (كپي شناسنامه ،كارت ملي، اصل مدرك پايه به همراه كپي ، عكس 4*3)تحويل كارنامه كل به همراه  فرم شماره يك و فرم تسويه حساب  به دانشجو پس از تاييد و تسويه حساب از كليه شعبات دانشگاه معرفي دانشجويان  مشمول به حوزه نظام وظيفه شعبه دانشگاه، صدور گواهي نامه موقت و دانشنامه براي ارسال به سازمان مركزي و بعد از تاييد مدارك توسط سازمان و ثبت شماره دانشنامه در كامپيوترواحدبعد از تفيكيك دانشنامه براساس رشته ها بايگاني دانشنامه ها  در صندوق

لینک‌های مرتبط

           


   
         
   
         

   
         
   
         

   
         

            

   
         

   
           

   
         

   
         

   
         

   
         

   
         

   
            
 
Copyright © 2013   www.Aukh.ac.ir    -  All rights reserved.     کليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخال ميباشد